بیشتر دقت کنید و درست انتخاب کنید؛

۶ عدد توت خشک = ۱ حبه قند

۶ عدد مویز =۱ حبه قند

۲ عدد پولکی =۱ حبه قند

۱۲ عدد کشمش = ۱ حبه قند

۲.۵گرم نبات = ۱ حبه قند

۱ عدد خرما = ۲ حبه قند

۱ عدد انجیر= ۳ حبه قند

یک عدد شکلات کوچک = ۳ حبه قند

یک لیوان نوشابه = ۱۰ حبه قند