با زمانبندی صحیح آب  خوردن اثر آن را در بدن خود بالا ببرید

دو لیوان آب: بعد از  بیداری، کمک می کند به فعال کردن ارگان های داخلی

یک لیوان آب: 30 دقیقه  قبل از غذا، هضم راحت غذا

یک لیوان آب: قبل از  گرفتن حمام، کمک می‌کند به کاهش فشار خون

یک لیوان آب: قبل از  خواب، به منظور جلوگیری از سکته مغزی یا حمله قلبی