آب سرد

بعد از غذا آب سرد ننوشید

بسیاری از افراد عادت به نوشیدن آب سرد بلافاصله بعد از خوردن غذا دارند اما باید بدانید که آب سرد مواد غذایی چربی که در آن لحظه مصرف کرده‌اید را سفت کرده و روند هضم غذا را کند و رسوب ایجاد می کند. زمانی که این رسوب‌ها با اسید معده Read more…

نوشیدن آب

بهترین زمان برای نوشیدن آب

با زمانبندی صحیح آب  خوردن اثر آن را در بدن خود بالا ببریددو لیوان آب: بعد از  بیداری، کمک می کند به فعال کردن ارگان های داخلییک لیوان آب: 30 دقیقه  قبل از غذا، هضم راحت غذایک لیوان آب: قبل از  گرفتن حمام، کمک می‌کند به کاهش فشار خونیک لیوان Read more…