مجله تندرستی

ورزش پس از زایمان

ورزش حاملگی

معمولا ۴ تا ۶ هفته طول می‌کشد تا تغییراتی که در اثر بارداری و زایمان ایجاد شده‌اند، بهبود یابند
زمانی که پزشک به شما بگوید می‌توانید کارهای روزمره خود را انجام دهید، به شرطی که خودتان هم آمادگی کافی داشته‌باشید، می‌توانید یک برنامه‌ی ملایم ورزشی را شروع کنید

پیاده‌روی و نرمشهای ملایم کششی و قدرتی بهترین ورزش برای شروع هستند

حداقل به مدت شش هفته پس از زایمان باید از ورزشهای شدید و سخت مانند دویدن یا پرش اجتناب کنید
اگر سزارین داشته‌اید باید به مدت شش هفته از ورزشهای قدرتی شکم اجتناب کنید