مجله تندرستی

مزیت الپتیکال به تردمیل

الپتیکال


١. استرس کمتر در مقایسه با دویدن 
٢. قابلیت بهبود بخشیدن به عضلات ضعیف
٣. هدف قرار دادن عضلات ضعیف 
۴. قابلیت افزایش اثر تمرینات
۵. عضلات بالاتنه و مرکزی را نیز درگیر میکند
۶. جای کمتری میگیرد