با شروع تعطیلات و سال جدید، بسیاری از مردم در طول سفر و تعطیلات، رژیم و تمرین خود را کاملا کنار می گذارند.
در حالی که با یک برنامه ریزی کمی فعال، می توانید تناسب اندام خود را بدون توجه به جایی که هستید حفظ کنید. مهم این است که خلاق باشید و به یاد داشته باشید که حتی تمرینات کوتاه بهتر از هیچ تمرینی است.
در اینجا به چگونگی حفظ تناسب اندام در هنگام سفر و تعطیلات می پردازیم:
یک تمرین فشرده اما موثر انجام دهید.
با ترکیب سه تمرین پایین تنه (مانند اسکوات یا لونگ) و سه تمرین بالاتنه (شنا یا دیپ) تمرینی ۳۰ دقیقه ای برای خود در نظر بگیرید.
با ورزش هایی مانند پیاده روی و یا درجا دویدن بدن خود را گرم کنید، پس از آن ۱۰ تا ۲۰ تکرار از یک تمرین بالا تنه و ۱۰ تا ۱۵ تکرار از یک تمرین پایین تنه را انجام دهید.
این کار را با یک دقیقه پروانه یا درجا دویدن ادامه دهید. سپس این روتین را دو یا سه بار تکرار کنید و بعد از آن تمرین خود را با دراز نشت، بالا بردن پشت و حرکات کششی پایان دهید.
لزومی ندارد ساعت خاصی را در تعطیلات به ورزش اختصاص دهید اما سعی کنید هر روز برای ورزش کردن وقت بگذارید.