مجله تندرستی

اصول صحیح پیاده روی

پیاده روی

پیاده‌روی شما باید شامل سه بخش باشد
گرم کردن، طی کردن مسافت مورد نظر و خنک کردن بدن. برای گرم شدن، پنج دقیقه اول را با سرعت کم، در حدود نصف سرعت عادی خودتان راه بروید. سپس مکث کنید و مقداری حرکات کششی انجام دهید. سرعت و مسافت پیاده‌روی باید متناسب با سن و شرایط عمومی بدن‌تان باشد.سرعت را تا عرق کردن بدن و بالابردن ضربان قلب در محدوده امن بالا می بریم

پیاده روی باید حداقل ده دقیقه به طور پیوسته ادامه یابد

هنگام راه رفتن صاف بایستید اما نه به این معنی که فشار بیش از حد به خود وارد کنید. سعی کنید در عین حال که پشت را صاف نگه داشته اید و با گردن صاف راه می روید، گردن، کمر و شانه ها را راحت و بی فشار نگه دارید فشار روی کمر خود را به حداقل برسانید. برای این کار لازم نیست به عقب خم شوید. همین که در کل پیاده‌روی حواس‌تان باشد که کمرتان قوسی طبیعی داشته باشد کافی است

حالت بدن را نگه دارید و کمی شکم را منقبض و تو کشیده و اجازه دهید دستها آزادانه بر خلاف جهت هم حرکت کنند

قدم‌های خود را منظم و به صورت پاشنه – پنجه بردارید. کف پا را بر زمین نکوبید

در پنج دقیقه آخر پیاده‌روی، به تدریج گام‌هایتان را کوتاه و سرعت‌تان را کم کنید تا به سرعت اولیه زمان گرم کردن برسید. پیاده‌روی خود را با انجام تعدادی حرکت کششی تمام کنید. این کار ماهیچه‌ها را از انقباض خارج کرده و ضربان قلب را به حالت طبیعی برمی‌ گرداند