بهترین زمان برای نوشیدن آب

نوشیدن آب

با زمانبندی صحیح آب  خوردن اثر آن را در بدن خود بالا ببریددو لیوان آب: بعد از  بیداری، کمک می کند به فعال کردن ارگان های داخلییک لیوان آب: ۳۰ دقیقه  قبل از غذا، هضم راحت غذایک لیوان آب: قبل از  گرفتن حمام، کمک می‌کند به کاهش فشار خونیک لیوان آب: قبل از  خواب، به …

بهترین زمان برای نوشیدن آب Read More »